Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Liceu

Depunerea dosarelor de înscriere pentru candidații admiși după probele de la Evaluarea Națională și interviu se poate realiza la secretariatul școlii în perioada 9-12 iulie 2024 și 25-30 iulie 2024, interval orar 08:00-14:00.

Tel. secretariat – 0770 153 838


Admitere liceu:

 

Pentru anul școlar 2024-2025, planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Iași cuprinde:

1 clasă-filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică: 18 locuri

1 clasă-filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie, intensiv engleză: 18 locuri

 

Una sau ambele clase se vor forma dacă vor fi înscriși și admiși minimum 10 elevi. La înscriere se optează pentru un profil sau pentru ambele. A doua opțiune este de rezervă și va fi luată în calcul dacă pentru prima opțiune nu se completează numărul minim de locuri pentru a se forma o clasă, în limita locurilor disponibile.

 

I. Criterii generale de admitere:

 

Media de la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a. Aceasta trebuie să fie de cel puțin 8 pentru clasa de matematică – informatică și cel puțin 7,50 pentru clasa de filologie;

Interviu cu dna consilier şcolar și coordonatorul liceului;

Media la purtare V-VIII: 10;

Repartizarea în clase se va face în funcţie de opţiunea elevului și în funcţie de rezultatele obținute la Evaluarea Națională.

 

II. Etapele admiterii:

 

1.Programare telefonic de luni până vineri, între orele: 8:00-15:00, la numărul 0771 181 514 sau e-mail: [email protected]

 

2.Vizita la sediu

vizionarea școlii;

discuție cu PR-ul instituției, iar la cerere cu managerul;

aflarea ofertei educaționale;

 

3. Completarea unui formular de preînscriere cu una sau ambele opțiuni

4. Interviu cu elevul și oferirea unui feedback părinților

5. Participarea la Evaluarea Națională

6. Finalizarea înscrierii

Completarea formularului de înscriere;

Semnarea contractului;

Completarea dosarului;

Achitarea primei rate a taxei de școlarizare (25% din taxa anuală) şi a

taxei de înscriere (200 euro);

III. Acte necesare:

copie certificat de naștere elev

copie CI elev

copii CI părinți

copie după certificatul de căsătorie/ hotărârea sau certificatul de divorț

adeverință cu notele la Evaluarea Națională și copie după diploma de absolvire a învățământului gimnazial

foaia matricolă

adeverință medicală

fișa medicală sau copie după carnetul de vaccinări

contractul de școlarizare semnat în dublu exemplar