Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Oferta educațională

Școala Gimnazială Internațională Spectrum își propune ca prin activitatea desfășurată să pună temelia unei educații de calitate care să stea la baza dezvoltării armonioase a elevilor și evoluției acestora pe toate planurile.

Școala oferă profesionalism, siguranță afectivă și confort pentru toți elevii și preșcolarii prin:

– Cicluri de școlarizare acreditate: nivel preșcolar cu trei grupe, nivel primar (clase pregătitoare și I-IV), nivel gimnazial.
– Număr mic de elevi în clase /grupe (maximum 20 copii) ce permite o învățare centrată pe elev.
– Un proces instructiv-educativ bazat pe Curriculumul Național.
– Cadre didactice calificate, cu dorință de perfecționare profesională permanentă, ce folosesc metode moderne de învățare.
–  Studiu intensiv al limbii engleze.
–  Studierea disciplinei limba turcă la gimnaziu.
– Ore de studiu împreună cu învățătorul clasei, în cadrul cărora elevii își pot efectua parțial temele.
– O gamă de opționale în conformitate cu cerințele actuale ale societății.
– Ore de consiliere pentru părinți și elevi.
– Prezența unui psiholog școlar.

– O ofertă variată de cluburi, menite să valorifice și să dezvolte talentele, abilitățile elevilor.
– Existența unui club de robotică sub îndrumare profesională.
– O gamă largă de activități extrașcolare și extracurriculare ce pot oferi elevilor contexte noi de învățare.
– Activități diverse în cadrul unor proiecte și parteneriate.

– O clădire modernă, situată în centrul orașului, cu parcare proprie și spațiu verde, în care elevii se pot juca în pauze.
– Sistem de proceduri interne bine reglementat vizând asigurarea unor parametri înalți de siguranță pentru elevi.
– Teren de sport pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport sau a unor jocuri sportive.
– Sală de sport, în incinta clădirii.
– Săli de clasă spațioase, laboratoare și cabinete dotate cu laptop/PC, Smartlab, videoproiector, table magnetice și interactive.
– Bibliotecă
– Sală de mese și cantină proprie ce permite pregătirea unor mese sănătoase, în condiții corespunzătoare de igienă.
– Cabinet medical cu asistentă medicală prezentă pe tot parcursul programului elevilor.
– Pază asigurată de o firmă specializată pe întreaga durată a zilei, pentru întreg campusul școlar.

Toate acestea fac din Școala Gimnazială Internațională Spectrum un spațiu propice desfășurării în cele mai bune condiții a procesului instructiv-educativ.