Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Grădinița Spectrum

Cercetările psihopedagogice arată că primii ani de viaţă reprezintă fundamentul dezvoltării ulterioare a copilului. În această perioadă definitorie, este absolut necesar să-i îndrumăm cu dragoste și înţelegere, pentru a pune baze solide încrederii de sine. Mediul construit cu grijă, metodele educaţionale specifice îi îndeamnă pe copii să exploreze, le stimulează gândirea creativă şi le dezvoltă dragostea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.

Grădiniţa Spectrum dispune de grupe cu număr maxim de 18 copii, ceea ce determină o atenţie deosebită fiecăruia în parte. Activităţile de învăţare sunt adaptate, în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi gradul de asimilare al acestora, pentru fiecare preşcolar. Demersul didactic este în conformitate cu programa, activităţile fiind centrate spre dezvoltarea cognitivă, psihomotrică şi senzorială. Metodele folosite în cadrul procesului educativ sunt moderne şi interactive care au drept scop motivarea participării copiilor la procesul instructiv-educativ.

La Grădiniţa Spectrum se pune accent pe relaţia grădiniţă-familie, organizându-se activităţi variate în care sunt implicate și familiile copiilor. Părinţii sunt informaţi prin intermediul unui raport privind activităţile desfăşurate la grupă. De asemenea, educatoarea stabileşte întâlniri individuale cu părinţii pentru a discuta progresul copiilor.

Fiecare grupă dispune de câte o îngrijitoare care îi ajută pe copii să-şi dezvolte deprinderile motrice esenţiale. Astfel, copiii dispun de o îngrijire si o siguranţă sporită. Fiind o şcoală internaţională, preșcolarii intră în contact cu tainele unei limbi străine (limba engleză) încă de la grupa mică.