Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Școala primară

La Şcoala Internaţională Gimnazială Spectrum Iaşi se studiază toate disciplinele Curriculumului Naţional, completat de o activitate zilnică de limba engleză. Obiectivul şcolii este de a oferi un mediu propice dezvoltării personalităţii elevilor, respectând particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecăruia. Principala misiune a instituţiei noastre este de a oferi învăţământ de calitate la cele mai înalte standarde, de a-i pregăti pe copii pentru viaţă, pentru cerinţele şi provocările viitorului.

Toate acestea se realizează printr-o abordare care are la bază:

•folosirea unor metode şi mijloace moderne de învăţământ;
• programe de pregătire suplimentară;
• lucrul pe grupe mici şi învăţarea prin cooperare;
• valorificarea inteligenţelor multiple;
• dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor şi a unor abilităţi de lucru individual;
• cultivarea spiritului de iniţiativă, spontaneitate, independența gândirii, motivația, gândirea creativă, libertatea de exprimare;
• participarea elevilor la cluburi opţionale;
• implicarea elevilor în diverse activităţi extraşcolare;
• program after-school.