Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Misiune și viziune

Misiune

Misiunea școlii noastre derivă din nevoia de educație instituționalizată formulată de grupurile de interes reprezentate la nivel preșcolar, primar și gimnazial de către elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală.

Misiunea acestei școli este să contribuie la dezvoltarea încrederii comunității în regulile și standardele învățământului modern, asigurând pregătirea elevilor săi la nivelul exigențelor Uniunii Europene.

Pentru învățământul preșcolar:

Grădinița Spectrum Iași urmărește atât dezvoltarea copilului prin conținutul științific al procesului instructiv-educativ, cât și stimularea, lărgirea câmpului de relații sociale ale preșcolarului.

Pentru învățământul primar și gimnazial:

Școala Spectrum pune accent pe dezvoltarea sistemică și metodică a gândirii logice, creative, formarea deprinderilor pentru studiul individual.

Viziune

Motto

„Pregătim copilul de azi pentru a deveni omul de mâine!”

«Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași – o școală pentru viitor»