Școala Gimnazială Internațională Spectrum Iași

Regulament

Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Școlii Spectrum Iași, în conformitate cu:

Legea educației naționale nr.1/2011;

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014;

Legea 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității;

Legea nr. 53/24.01.2007 – Codul muncii, cu modificările și completarile ulterioare;

OMECT nr.1409/ 20.06.2007 cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar.

NOTĂ : Întregul personal al școlii (didactic, didactic auxiliar, nedidactic), elevii şi părinţii (reprezentanţii legali) au obligatia să-şi însuşească şi să respecte prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat de ministrul Educaţiei şi Cercetării prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014, precum şi prevederile prezentului regulament de ordine interioară (R.O.I.).

Întregul regulament poate fi accesat apăsând butonul de mai jos.